[ i ] Den Haag moet opkomen voor Nederlanders die van hun tweede nationaliteit af willen
[ i ] Juist de partijen die ‘identiteit’ als iets groots naar voren schuiven, worstelen met hun ware aard
[ i ] Zwerfjongeren krijgen een basisinkomen en dat zou vaker moeten gebeuren
[ i ] De geadopteerde hond uit Griekenland is geen verdienmodel
[ i ] De verbieders en betuttelaars, die moeten maar eens in de zak, samen met de bedriegers
[ i ] Uruzgan laat zien dat wederopbouw beter niet kan worden gekoppeld aan politieke bemoeienis
[ i ] Regelmatige hoorzittingen kunnen de kloof tussen overheid en burger verkleinen
[ i ] Nodeloos beledigen is immoreel, maar hoeft daarom nog niet bij wet verboden te worden
[ i ] Hoe hoger de drempel voor goede zorg, des te groter de achterstand voor de minderbedeelden
[ i ] De overheid gaat er ten onrechte vanuit dat burgers zelfredzaam én digitaal vaardig zijn
[ i ] Wethouders grote steden: laat het nachtleven geen stille dood sterven
[ i ] Ongevraagd langs bij de boeren die ongevraagd bij Rob Jetten op bezoek gingen
[ i ] Voltijd werkende mannen houden niet de sekseongelijkheid, maar de verzorgingsstaat in stand
[ i ] Albert Heijn, neem verantwoordelijkheid en maak het assortiment écht gezonder
[ i ] Deepfakes: straks weten we het verschil tussen waarheid en leugen niet meer
[ i ] Beste Randstedeling, blijf van ons carbid af
[ i ] Meedogenloze onverschilligheid en falend beleid kosten daklozen hun gezondheid
[ i ] Waarom word ik nu als andersdenkende veroordeeld?
[ i ] Steeds vaker klinkt: het Rijk moet de regie nemen bij grondverdeling
[ i ] Ik kom uit een dorp en heb me laten verleiden door de smaken van de stad