[ i ] Immigratie en politieke hangups in de media
[ i ] Rechtspraak of kromspraak? De evolutie in straftoemeting
[ i ] Eurobonds verenigen economisch rechts in Nederland
[ i ] EU-voedsel – Crunch’d zo heerlijk wèg!
[ i ] USA2020 en Corona – Democraten nu nòg zenuwachtiger
[ i ] Corona – hoe om te gaan met onmenselijke beslissingen
[ i ] Klimaathoax – stilte over gat in noordelijke ozonlaag?
[ i ] Gelijkheid en een ongelijke distributie
[ i ] Klimaathoax, links, kernenergie, Tsjernobyl, staatsomroep
[ i ] Klimaathoax – van het gas, aan het gas